Lịch bay Hồ Chí Minh – Hà Nội

Lịch bay Hồ Chí Minh –  Hà Nội

 Ngày bay trong tuần

Mã máy bay

Giờ bay

Giờ hạ cánh

 Chuyến bay

Điểm dừng

Thứ 4

CRJ 900

7:05

13:40

P8560/564

1

Thứ CN,3

CRJ 900

7:00

13:40

P8574/575

1

Thứ 4

CRJ 900

9:45

12:40

P8900/20/24

1

Thứ 4

CRJ 900

10:45

13:40

P8900/06

1

Thứ 2,3,,5,6,7,CN

CFJ 900

15:05

17:05

P8920/24

1

Thứ 3

CRJ 900

17:50

20:45

P8548

1

Thứ 4

CRJ 900

17:35

19:35

P8924

1

Speak Your Mind

*