Lịch bay Hồ Chí Minh – Bangkok (Thái Lan)

Lịch bay Hồ Chí Minh – Bangkok – Hồ Chí Minh

 

VJ8911    14/12/2012    30/03/2013    SGN    BKK    11:20     

12:50  

 

VJ8911 14/12/2012 30/03/2013 SGN BKK 10:50  

12:20

 

VJ8311 14/12/2012 30/03/2013 SGN BKK 8:35  

10:05

 

VJ8311 14/12/2012 30/03/2013 SGN BKK 9:05  

10:35

 

VJ8912 14/12/2012 30/03/2013 BKK SGN 13:55  

15:25

 

VJ8912 14/12/2012 30/03/2013 BKK SGN 13:20  

14:50

 

VJ8312 14/12/2012 30/03/2013 BKK SGN 11:35  

13:05

 

Speak Your Mind

*