Lịch bay Hà Nội – Hồ Chí Minh

Lịch bay Hà Nội – Hồ Chí Minh

 Ngày bay trong tuần

Mã máy bay

Giờ bay

Giờ hạ cánh

 Chuyến bay

Điểm dừng

 Thứ 4,6

CRJ 900

6:30

10:10

P8906/915

1

Thứ 5

CRJ 900

6:30

9:45

P8926/927

1

Thứ 6, CN

CRJ 900

14:15

17:10

P8563/65

1

Thứ 2,3,4,6

CRJ 900

14:20

17:15

P8543/45

1

Thứ 7

CRJ 900

15:20

18:15

P8543/545

1

Thứ 2,3,6,7,CN

CFJ 900

17:45

20:40

P8563/565

1

Thứ 5

CRJ 900

17:40

20:35

P8545/47/63

1

Hằng Ngày

CRJ 900

18:20

21:15

P8545

1

 

Speak Your Mind

*